Language
Currency
Shopping Cart 0
0,00 лв.

Обадете ни се

0897 874248

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Административен договор за предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.073-18164-C01,

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Наименование на бенефициент АйТиЕкс.БГ ЕООД ЕИК: 201584349

Дата на стартиране 25.9.2020 г.      Продължителност – 3 месеца.

Стойност на бюджета в лева:       Общо 10 000.00 лв, от които

Финансиране от ЕС-ЕФРР:  8 500.00 лв., национално финансиране: 1 500.00 лв.